چاپ فاکتور فاکتور فاکتور


یکی از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده یک کسب و کار ، فاکتور می باشد که شاید در کنار کارت ویزیت ، پرمصرف ترین رکن در کسب و کار ها باشد. فاکتور در هر شغل و کسب و کاری مورد استفاده خواهد بود و وجود آن تقریبا الزامی می باشد، حتی کارهای خدماتی که بدون محل کسب خدمات خود را ارائه می کنند. فاکتور ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند که شامل فاکتور های عمومی و فاکتور های اختصاصی هستند. اغلب از فاکتور های عمومی و آماده استفاده میکنند که از قبل آماده بوده و هیچ اثری از کسب و کار شما بر روی آن نمایان نیست ولی در این بین افراد و کسب و کارهایی هستند که میخواهند وجه تمایز خود با رقبایشان را نمایان کنند و به همین دلیل فاکتور اختصاصی را انتخاب می کنند و با چاپ فاکتور اختصاصی کسب و کار و شرکت خود ، فاکتور را منحصر به خود و در تشریفاتی ترین حالت ممکن آماده ارائه به مشتریان خود می بینند. ما در چاپ زرین در کنار شما خواهیم بود تا با ارائه بهترین متریال و در بالاترین سطح ممکن ، فاکتور های اختصاصی شرکت و کسب و کار شما را چاپ و آماده ارائه به مشتریانتان کنیم.


چاپ فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس

فاکتور کاربن لس یکی از فاکتور های قابل ارائه در چاپ زرین می باشد. فاکتور کاربن لس به فاکتور هایی گفته می شود که بدون نیاز به کاربن هستند و به شکل اتوماتیک با نوشتن بر روی صفحه رو ، نوشته ها به صفحات بعدی نیز منتقل می شوند. فاکتور های کاربن لس در هفت سایز مختلف ارائه خواهند شد که به شیوه های متفاوتی چاپ و قابل عرضه می باشند که به عنوان نمونه میتوان به تک رنگ مشکی و تک رنگ سرمه ای اشاره کرد. فاکتور های کاربن لس به صورت دو ، سه و چهار برگی می باشند که با توجه به نیاز کسب و کار خود میتوانید فاکتور کاربن لس مد نظر خود را انتخاب نمایید.مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس A6:
 • سایز کلی فاکتور ۱۰.۵x۱۴.۸ سانتی متر ( ۱۰۵x۱۴۸ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی چاپ 4 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد - - -
2000 عدد 351.000 494.000 703.000
5000 عدد 855.000 1.235.000 1.615.000
تک رنگ سورمه ای 1000 عدد - - -
2000 عدد 380.000 522.000 -
5000 عدد 902.000 1.282.000 -
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد - - -
2000 عدد 408.000 589.000 -
5000 عدد 987.000 13.300.000 -
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد - - -
2000 عدد 522.000 712.000 -
5000 عدد 1.092.000 1.425.000 -
مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس A5:
 • سایز کلی فاکتور ۱۴.۲x۲۱ سانتی متر ( ۱۴۲x۲۱۰ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی چاپ 4 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 304.000 437.000 608.000
2000 عدد 598.000 855.000 608.000
5000 عدد 1.425.000 2.090.000 608.000
تک رنگ سورمه ای 1000 عدد 323.000 475.000 -
2000 عدد 636.000 902.000 -
5000 عدد 1.472.000 2.137.000 -
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 361.000 522.000 -
2000 عدد 684.000 950.000 -
5000 عدد 1.584.000 2.185.000 -
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 456.000 617.000 -
2000 عدد 807.000 1.140.000 -
5000 عدد 1.662.000 2.280.000 -
تک رنگ | فوری 4 روزه 1000 عدد 351.000 503.000 -
2000 عدد 693.000 997.000 -
5000 عدد 1.615.000 2.280.000 -
چهار رنگ | فوری 5 روزه 1000 عدد 522.000 712.000 -
2000 عدد 931.000 1.330.000 -
5000 عدد 1.900.000 2.517.000 -
مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس A4:
 • سایز کلی فاکتور ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر ( ۲۱۰x۲۹۷ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی چاپ 4 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 598.000 893.000 1.197.000
2000 عدد 1.168.000 1.710.000 2.185.000
5000 عدد 2.612.000 3.800.000 5.035.000
تک رنگ سورمه ای 1000 عدد 617.000 940.000 -
2000 عدد 1.216.000 1.776.000 -
5000 عدد 2.660.000 3.800.000 -
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 684.000 1.045.000 -
2000 عدد 1.282.000 1.852.000 -
5000 عدد 2.755.000 3.990.000 -
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 779.000 1.140.000 -
2000 عدد 1.425.000 1.995.000 -
5000 عدد 2.850.000 4.085.000 -
تک رنگ | فوری 4 روزه 1000 عدد 693.000 1.045.000 -
2000 عدد 1.330.000 1.947.000 -
5000 عدد 2.850.000 4.085.000 -
چهار رنگ | فوری 5 روزه 1000 عدد 902.000 1.282.000 -
2000 عدد 1.615.000 2.280.000 -
5000 عدد 3.230.000 4.465.000 -
مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس A3:
 • سایز کلی فاکتور ۲۹.۷x۴۲ سانتی متر ( ۲۹۷x۴۲۰ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی چاپ 4 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 1.197.000 1.710.000 2.185.000
2000 عدد 2.185.000 3.230.000 4.275.000
5000 عدد 5.035.000 7.315.000 9.785.000
تک رنگ سورمه ای 1000 عدد 1.216.000 1.757.000 -
2000 عدد 2.235.000 3.296.000 -
5000 عدد 5.101.000 7.391.000 -
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 1.320.000 1.833.000 -
2000 عدد 2.327.000 3.372.000 -
5000 عدد 5.272.000 7.552.000 -
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 1.425.000 1.995.000 -
2000 عدد 2.470.000 3.515.000 -
5000 عدد 5.415.000 7.695.000 -
مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس B6:
 • سایز کلی فاکتور ۱۲.۵x۱۷.۶ سانتی متر ( ۱۲۵x۱۷۶ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی چاپ 4 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد - - -
2000 عدد 427.000 617.000 845.000
5000 عدد 1.045.000 1.501.000 1.900.000
تک رنگ سورمه ای 1000 عدد - - -
2000 عدد 465.000 665.000 -
5000 عدد 1.092.000 1.567.000 -
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد - - -
2000 عدد 513.000 731.000 -
5000 عدد 1.159.000 1.615.000 -
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد - - -
2000 عدد 636.000 845.000 -
5000 عدد 1.282.000 1.710.000 -
مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس B5:
 • سایز کلی فاکتور ۱۷.۶x۲۵ سانتی متر ( ۱۷۶x۲۵۰ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی چاپ 4 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 399.000 570.000 798.000
2000 عدد 779.000 1.083.000 1.558.000
5000 عدد 1.805.000 2.612.000 3.325.000
تک رنگ سورمه ای 1000 عدد 418.000 617.000 -
2000 عدد 826.000 1.140.000 -
5000 عدد 1.852.000 2.660.000 -
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 484.000 665.000 -
2000 عدد 874.000 1.197.000 -
5000 عدد 1.900.000 2.755.000 -
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 579.000 779.000 -
2000 عدد 1.045.000 1.425.000 -
5000 عدد 1.995.000 2.850.000 -
مشخصات چاپ فاکتور کاربن لس B4:
 • سایز کلی فاکتور ۲۵x۳۵.۳ سانتی متر ( ۲۵۰x۳۵۳ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی چاپ 4 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 798.000 1.121.000 1.463.000
2000 عدد 1.558.000 2.166.000 3.116.000
5000 عدد 3.325.000 4.940.000 6.555.000
تک رنگ سورمه ای 1000 عدد 817.000 1.668.000 -
2000 عدد 1.605.000 2.204.000 -
5000 عدد 3.391.000 5.006.000 -
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 912.000 1.235.000 -
2000 عدد 1.672.000 2.280.000 -
5000 عدد 3.505.000 5.130.000 -
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 1.035.000 1.377.000 -
2000 عدد 1.805.000 2.375.000 -
5000 عدد 3.610.000 5.225.000 -

چاپ فاکتور تحریر 80 فاکتور تحریر 80 فاکتور تحریر 80

فاکتور تحریر 80 گرم نسخه ای دیگر از فاکتور های قابل عرضه در چاپ زرین می باشد که از نظر اقتصادی، مقرون به صرفه تر است. فاکتور های تحریر 80 گرم در هفت سایز متفاوت و به صورت دو و سه برگی قابل ارائه و عرضه می باشند. نسخه اول فاکتور از کاغذ تحریر 80 گرم و نسخه های بعدی فاکتور از کاغذ زیر الوان 60 گرم می باشد که رنگ های آن آبی ، زرد ، قرمز و سبز است که با توجه به موجودی کاغذ مجتمع از آنها استفاده می گردد.مشخصات چاپ فاکتور تحریر 80 A6:
 • سایز کلی فاکتور ۱۰.۵x۱۴.۸ سانتی متر ( ۱۰۵x۱۴۸ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد - -
2000 عدد 266.000 332.000
5000 عدد 641.000 845.000
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد - -
2000 عدد 332.000 399.000
5000 عدد 760.000 950.000
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد - -
2000 عدد 446.000 560.000
5000 عدد 997.000 1.187.000
مشخصات چاپ فاکتور تحریر 80 A5:
 • سایز کلی فاکتور ۱۴.۲x۲۱ سانتی متر ( ۱۴۲x۲۱۰ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 228.000 275.000
2000 عدد 437.000 532.000
5000 عدد 997.000 1.330.000
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 285.000 342.000
2000 عدد 494.000 617.000
5000 عدد 1.140.000 1.425.000
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 380.000 522.000
2000 عدد 617.000 750.000
5000 عدد 1.377.000 1.662.000
مشخصات چاپ فاکتور تحریر 80 A4:
 • سایز کلی فاکتور ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر ( ۲۱۰x۲۹۷ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 451.000 560.000
2000 عدد 874.000 1.045.000
5000 عدد 1.757.000 2.470.000
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 541.000 655.000
2000 عدد 950.000 1.159.000
5000 عدد 1.900.000 2.660.000
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 655.000 836.000
2000 عدد 1.140.000 1.396.000
5000 عدد 2.185.000 2.945.000
مشخصات چاپ فاکتور تحریر 80 A3:
 • سایز کلی فاکتور ۲۹.۷x۴۲ سانتی متر ( ۲۹۷x۴۲۰ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 779.000 997.000
2000 عدد 1.472.000 1.900.000
5000 عدد 3.515.000 3.515.000
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 902.000 1.140.000
2000 عدد 1.662.000 2.042.000
5000 عدد 3.705.000 4.940.000
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 1.140.000 1.377.000
2000 عدد 1.852.000 2.280.000
5000 عدد 4.085.000 5.225.000
مشخصات چاپ فاکتور تحریر 80 B6:
 • سایز کلی فاکتور ۱۲.۵x۱۷.۶ سانتی متر ( ۱۲۵x۱۷۶ میلی متر ) می باشد
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد - -
2000 عدد 313.000 399.000
5000 عدد 688.000 902.000
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد - -
2000 عدد 399.000 503.000
5000 عدد 807.000 1.045.000
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد - -
2000 عدد 475.000 665.000
5000 عدد 1.045.000 1.282.000
مشخصات چاپ فاکتور تحریر 80 B5:
 • سایز کلی فاکتور ۱۷.۶x۲۵ سانتی متر ( ۱۷۶x۲۵۰ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 275.000 332.000
2000 عدد 532.000 646.000
5000 عدد 1.140.000 1.520.000
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 361.000 446.000
2000 عدد 617.000 760.000
5000 عدد 1.282.000 1.710.000
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 485.000 617.000
2000 عدد 712.000 997.000
5000 عدد 1.425.000 1.805.000
مشخصات چاپ فاکتور تحریر 80 B4:
 • سایز کلی فاکتور ۲۵x۳۵.۳ سانتی متر ( ۲۵۰x۳۵۳ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور در فرم عمومی عالی بوده ولی ترجیحا از رنگ های تمپلات استفاده نگردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تک رنگ مشکی 1000 عدد 522.000 617.000
2000 عدد 950.000 1.140.000
5000 عدد 1.995.000 2.850.000
2 رنگ قرمز و مشکی 1000 عدد 636.000 731.000
2000 عدد 1.092.000 1.282.000
5000 عدد 2.185.000 3.040.000
چهار رنگ (فول رنگی) 1000 عدد 807.000 950.000
2000 عدد 1.187.000 1.520.000
5000 عدد 2.375.000 3.230.000

چاپ فاکتور قبضی فاکتور قبضی فاکتور قبضی

چاپ فاکتور قبضی از دیگر خدمات چاپ فاکتور در مجموعه چاپ زرین می باشد که مشتریان را از هر نیازی برای چاپ فاکتور مبرا می سازد. فاکتور های قبضی به اندازه یک سوم کاغذ A4 و به طور دقیق تر ۱۰x۲۱ سانتی متر می باشند. از نظر متریال، فاکتور قبضی در دو نوع فاکتور تحریر 80 گرم که نسخه اول فاکتور از کاغذ تحریر 80 گرم و نسخه های بعدی فاکتور از کاغذ زیر الوان 60 گرم است ، و فاکتور کاربن لس که نسخه های زیرین دیگر نیازی به کاربن ندارند، چاپ و عرضه می گردند. فاکتور قبضی را با توجه به نیاز کسب و کار و شرکت خود می توانید تک، دو و سه برگی انتخاب کنید.مشخصات چاپ فاکتور قبضی تک برگی | دسته چکی:
 • سایز کلی این فاکتور قبضی ۱۰x۲۱ سانتی متر ( ۱۰۰x۲۱۰ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور قبضی تحریر 80 گرم به صورت تک رنگ مشکی ، ۲ رنگ قرمز مشکی و فول رنگی چاپ می گردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ تک رنگ مشکی
تحریر 80 گرم 3000 عدد 427.000
6000 عدد 712.000
9000 عدد 997.000
مشخصات چاپ فاکتور قبضی چند برگی:
 • سایز کلی این فاکتور قبضی ۱۰x۲۱ سانتی متر ( ۱۰۰x۲۱۰ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • کلیه فاکتور ها به صورت شماره ملخی قرمز (قابل انتخاب) و یا حتی بدون شماره می باشد.
 • برای طراحی فاکتور حتما راهنمایی طراحی را مطالعه بفرمایید.
 • چاپ فاکتور قبضی به صورت تک رنگ مشکی چاپ می گردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تحریر 80 زیر الوان 60 3000 عدد 522.000 665.000
6000 عدد 902.000 1.235.000
9000 عدد 1.235.000 1.805.000
کاربن لس 3000 عدد 684.000 950.000
6000 عدد 1.254.000 1.767.000
9000 عدد 1.767.000 2.565.000

چاپ فاکتور رسمی دارایی فاکتور رسمی دارایی فاکتور رسمی دارایی

یکی دیگر از خدمات مجموعه چاپ زرین در واحد چاپ فاکتور ، چاپ فاکتور دارایی و فاکتور مالیاتی می باشد تا شرکت ها را برای نیاز به فاکتور دارایی و فاکتور مالیاتی بی نیاز سازد. فاکتور دارایی و فاکتور مالیاتی در سایز استاندارد A4 بوده و پرینتر ها به راحتی می توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند. همچنین فاکتور دارایی و فاکتور مالیاتی در دو نوع فاکتور تحریر 80 گرم که نسخه اول فاکتور از کاغذ تحریر 80 گرم و نسخه های بعدی فاکتور از کاغذ زیر الوان 60 گرم است ، و فاکتور کاربن لس که نسخه های زیرین دیگر نیازی به کاربن ندارند، چاپ و عرضه می گردند.مشخصات چاپ فاکتور رسمی دارایی(مالیاتی):
 • سایز کلی این فاکتور ۲۱x۲۹.۷ سانتی متر ( ۲۱۰x۲۹۷ میلی متر ) می باشد.
 • کلیه فاکتور های چاپ شده این مرکز به صورت صحافی شده کامل و پرفراژ شده ارائه میشود.
 • فاکتور های مالیاتی به صورت ۱۰۰۰ عددی در ۲۰ دسته فاکتور می باشد.
 • چاپ فاکتور دارایی به صورت تک رنگ مشکی چاپ می گردد.
 • قیمت چاپ فاکتور به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
نوع فاکتور تیراژ چاپ 2 برگی چاپ 3 برگی
تحریر 80 زیر الوان 60 1000 عدد 451.000 560.000
2000 عدد 874.000 1.045.000
5000 عدد 1.757.000 2.470.000
کاربن لس 1000 عدد 598.000 893.000
2000 عدد 1.168.000 1.710.000
5000 عدد 2.612.000 3.800.000