چاپ مجله مجله مجله


یکی دیگر از خدمات ارائه شده توسط مجموعه چاپ زرین طراحی و چاپ انواع مجله می باشد. اگر مطبوعات و نشریه ای را ارائه میکنید که ترتيب انتشار نشريه شما حداكثر ماهي يك بار می باشد ، بر آن نشريه ، عنوان « مجله » مي گذارند ، و یا حتی اگر شرکت و کسب و کاری را دارا می باشید که نیازمند آن هستین تا محصولات و خدمات فراوان خود را به صورت جامع و گسترده توضیح دهید، چاپ مجله گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. بین مجله و کاتالوگ از نظر چاپی تفاوت چندانی ندارند و تنها کاربرد آنها و جلد آنها نسبت به هم متفاوت هست که در مجله تمامی صفحات و حتی جلد آن از یک متریال و جنس می باشد در حالی که در کاتالوگ جنس جلد آن معمولا ضخیم تر و متفاوت از سایر صفحات می باشد. مجتمع چاپ زرین مجلات خود را در دو نوع گلاسه 135 گرم و گلاسه 170 گرم و 5 قطع رحلی، رقعی، وزیری، سلطانی و خشتی ارائه می کند.


چاپ مجله A5 رقعی (21x14.8) مجله A5 رقعی (21x14.8) مجله A5 رقعی (21x14.8)

مجله در قطع رقعی یا همان سایز استاندارد A5 یکی از محصولات ارائه شده در مجموعه چاپ زرین می باشد که مشتریان با توجه به نیاز خود و سایز مد نظرشان می توانند این مورد را انتخاب کنند. این سری از مجله ها در دو نوع گلاسه 135 و گلاسه 170 گرم تولید و به صورت تمام رنگی و با بالاترین کیفیت و بهترین متریال چاپ می شوند. اگر مجله خود را میخواهید در سایز A5 و یا همان قطع رقعی عرضه کنید این محصول گزینه مد نظر شماست که میتوانید با توجه به تعداد صفحات مورد نیازتان سفارش خود را به ثبت رسانید. تعداد صفحات قطع رقعی ضرایب 8 می باشد که از 8 صفحه تا 48 صفحه را می توانید انتخاب کنید.مشخصات چاپ مجله A5 رقعی گلاسه 135 گرم:
 • سایز کلی مجله 21x14.8 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 8 1.551.000
2000 8 2.484.000
5000 8 5.064.000
1000 16 2.881.000
2000 16 4.528.000
5000 16 9.027.000
1000 24 4.212.000
2000 24 6.572.000
5000 24 12.327.000
1000 32 5.542.000
2000 32 8.615.000
5000 32 16.951.000
1000 40 6.928.000
2000 40 10.769.000
5000 40 21.189.000
1000 48 8.258.000
2000 48 12.812.000
5000 48 25.151.000
مشخصات چاپ مجله A5 گلاسه 170 گرم:
 • سایز کلی مجله 21x14.8 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 8 1.733.000
2000 8 2.848.000
5000 8 5.972.000
1000 16 3.245.000
2000 16 5.254.000
5000 16 10.842.000
1000 24 4.757.000
2000 24 7.661.000
5000 24 15.712.000
1000 32 6.269.000
2000 32 10.067.000
5000 32 20.582.000
1000 40 7.836.000
2000 40 12.584.000
5000 40 25.728.000
1000 48 9.348.000
2000 48 14.991.000
5000 48 30.598.000

چاپ مجله A4 رحلی (21x29.7) مجله A4 رحلی (21x29.7) مجله A4 رحلی (21x29.7)

مجله در قطع رحلی یا همان سایز استاندارد A4 یکی از محصولات ارائه شده در مجموعه چاپ زرین می باشد که مشتریان با توجه به نیاز خود و سایز مد نظرشان می توانند این مورد را انتخاب کنند. این سری از مجله ها در دو نوع گلاسه 135 و گلاسه 170 گرم تولید و به صورت تمام رنگی و با بالاترین کیفیت و بهترین متریال چاپ می شوند. اگر مجله خود را میخواهید در سایز A4 و یا همان قطع رحلی عرضه کنید این محصول گزینه مد نظر شماست که میتوانید با توجه به تعداد صفحات مورد نیازتان سفارش خود را به ثبت رسانید. تعداد صفحات قطع رحلی ضرایب 4 می باشد که از 8 صفحه تا 36 صفحه را می توانید انتخاب کنید.مشخصات چاپ مجله A4 رحلی گلاسه 135 گرم:
 • سایز کلی مجله 21x29.7 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 8 2.881.000
2000 8 4.528.000
5000 8 9.027.000
1000 12 4.212.000
2000 12 6.572.000
5000 12 12.989.000
1000 16 5.542.000
2000 16 8.615.000
5000 16 16.951.000
1000 20 6.928.000
2000 20 10.769.000
5000 20 21.189.000
1000 24 8.258.000
2000 24 12.812.000
5000 24 25.151.000
1000 28 9.644.000
2000 28 15.021.000
5000 28 29.388.000
1000 32 10.975.000
2000 32 17.065.000
5000 32 33.351.000
1000 36 12.360.000
2000 36 19.289.000
5000 36 37.864.000
مشخصات چاپ مجله A4 رحلی گلاسه 170 گرم:
 • سایز کلی مجله 21x29.7 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 8 3.245.000
2000 8 5.254.000
5000 8 10.842.000
1000 12 4.757.000
2000 12 7.661.000
5000 12 15.712.000
1000 16 6.269.000
2000 16 10.067.000
5000 16 20.582.000
1000 20 7.836.000
2000 20 12.584.000
5000 20 25.728.000
1000 24 9.348.000
2000 24 14.991.000
5000 24 30.598.000
1000 28 10.915.000
2000 28 17.563.000
5000 28 357.441.000
1000 32 12.427.000
2000 32 19.970.000
5000 32 40.614.000
1000 36 13.994.000
2000 36 22.541.000
5000 36 46.035.000

چاپ مجله B5 وزیری (24x17) مجله B5 وزیری (24x17) مجله B5 وزیری (24x17)

مجله در قطع وزیری یا همان سایز استاندارد B5 یکی از محصولات ارائه شده در مجموعه چاپ زرین می باشد که مشتریان با توجه به نیاز خود و سایز مد نظرشان می توانند این مورد را انتخاب کنند. این سری از مجله ها در دو نوع گلاسه 135 و گلاسه 170 گرم تولید و به صورت تمام رنگی و با بالاترین کیفیت و بهترین متریال چاپ می شوند. اگر مجله خود را میخواهید در سایز B5 و یا همان قطع وزیری عرضه کنید این محصول گزینه مد نظر شماست که میتوانید با توجه به تعداد صفحات مورد نیازتان سفارش خود را به ثبت رسانید. تعداد صفحات قطع وزیری ضرایب 8 می باشد که از 8 صفحه تا 48 صفحه را می توانید انتخاب کنید.مشخصات چاپ مجله B5 وزیری گلاسه 135 گرم:
 • سایز کلی مجله 24x17 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 8 1.729.000
2000 8 2.841.000
5000 8 5.958.000
1000 16 3.238.000
2000 16 5.243.000
5000 16 10.813.000
1000 24 4.748.000
2000 24 10.044.000
5000 24 15.668.000
1000 32 6.257.000
2000 32 10.044.000
5000 32 20.429.000
1000 40 7.820.000
2000 40 12.555.000
5000 40 25.675.000
1000 48 9.330.000
2000 48 14.955.000
5000 48 30.509.000
مشخصات چاپ مجله B5 وزیری گلاسه 170 گرم:
 • سایز کلی مجله 24x17 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 8 1.965.000
2000 8 3.313.000
5000 8 7.135.000
1000 16 3.710.000
2000 16 6.183.000
5000 16 13.167.000
1000 24 5.454.000
2000 24 9.055.000
5000 24 19.198.000
1000 32 7.198.000
2000 32 11.927.000
5000 32 25.230.000
1000 40 8.997.000
2000 40 14.909.000
5000 40 31.539.000
1000 48 10.743.000
2000 48 17.780.000
5000 48 37.570.000

چاپ مجله B4 سلطانی (24x34) مجله B4 سلطانی (24x34) مجله B4 سلطانی (24x34)

مجله در قطع سلطانی یا همان سایز استاندارد B4 یکی از محصولات ارائه شده در مجموعه چاپ زرین می باشد که مشتریان با توجه به نیاز خود و سایز مد نظرشان می توانند این مورد را انتخاب کنند. این سری از مجله ها در دو نوع گلاسه 135 و گلاسه 170 گرم تولید و به صورت تمام رنگی و با بالاترین کیفیت و بهترین متریال چاپ می شوند. اگر مجله خود را میخواهید در سایز B4 و یا همان قطع سلطانی عرضه کنید این محصول گزینه مد نظر شماست که میتوانید با توجه به تعداد صفحات مورد نیازتان سفارش خود را به ثبت رسانید. تعداد صفحات قطع سلطانی ضرایب 4 می باشد که از 8 صفحه تا 36 صفحه را می توانید انتخاب کنید.مشخصات چاپ مجله B4 سلطانی گلاسه 135 گرم:
 • سایز کلی مجله 24x34 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 8 3.238.000
2000 8 5.243.000
5000 8 10.813.000
1000 12 4.748.000
2000 12 7.643.000
5000 12 15.668.000
1000 16 4.748.000
2000 16 10.044.000
5000 16 20.523.000
1000 20 7.820.000
2000 20 12.555.000
5000 20 25.654.000
1000 24 9.330.000
2000 24 14.955.000
5000 24 30.509.000
1000 28 10.894.000
2000 28 17.521.000
5000 28 35.640.000
1000 32 12.404.000
2000 32 19.923.000
5000 32 40.495.000
1000 36 13.967.000
2000 36 22.488.000
5000 36 45.901.000
مشخصات چاپ مجله B4 سلطانی گلاسه 170 گرم:
 • سایز کلی مجله 24x34 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 8 3.710.000
2000 8 6.183.000
5000 8 13.167.000
1000 12 5.454.000
2000 12 9.055.000
5000 12 19.198.000
1000 16 7.198.000
2000 16 11.927.000
5000 16 25.230.000
1000 20 8.997.000
2000 20 14.909.000
5000 20 25.230.000
1000 24 10.743.000
2000 24 17.780.000
5000 24 37.570.000
1000 28 12.542.000
2000 28 20.817.000
5000 28 43.912.000
1000 32 14.286.000
2000 32 23.688.000
5000 32 49.911.000
1000 36 16.086.000
2000 36 26.726.000
5000 36 56.493.000

چاپ مجله خشتی مجله خشتی مجله خشتی

مجله در قطع خشتی یکی از محصولات ارائه شده در مجموعه چاپ زرین می باشد که مشتریان با توجه به نیاز خود و سایز مد نظرشان می توانند این مورد را انتخاب کنند. قطع خشتی ، به صورت مربعی شکل می باشد که در دو سایز 20x20 و 23x23 ارائه میشود. این سری از مجله ها در دو نوع گلاسه 135 و گلاسه 170 گرم تولید و به صورت تمام رنگی و با بالاترین کیفیت و بهترین متریال چاپ می شوند. اگر مجله خود را میخواهید به شکل مربع و یا همان قطع خشتی عرضه کنید این محصول گزینه مد نظر شماست که میتوانید با توجه به تعداد صفحات مورد نیازتان سفارش خود را به ثبت رسانید. تعداد صفحات قطع خشتی ضرایب 12 می باشد که از 12 صفحه تا 48 صفحه را می توانید انتخاب کنید.مشخصات چاپ مجله خشتی (23x23) گلاسه 135 گرم:
 • سایز کلی مجله 23x23 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 12 3.238.000
2000 12 5.243.000
5000 12 10.813.000
1000 24 6.257.000
2000 24 10.044.000
5000 24 20.523.000
1000 36 9.330.000
2000 36 14.955.000
5000 36 30.509.000
1000 48 12.404.000
2000 48 19.867.000
5000 48 40.495.000
مشخصات چاپ مجله خشتی (23x23) گلاسه 170 گرم:
 • سایز کلی مجله 23x23 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 12 3.710.000
2000 12 6.183.000
5000 12 13.167.000
1000 24 7.198.000
2000 24 11.927.000
5000 24 25.230.000
1000 36 10.743.000
2000 36 17.780.000
5000 36 37.570.000
1000 48 14.286.000
2000 48 23.633.000
5000 48 49.029.000
مشخصات چاپ مجله خشتی (19x19) گلاسه 135 گرم:
 • سایز کلی مجله 19x19 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 12 2.881.000
2000 12 4.528.000
5000 12 9.027.000
1000 24 5.542.000
2000 24 8.615.000
5000 24 16.951.000
1000 36 8.258.000
2000 36 12.812.000
5000 36 25.151.000
1000 48 10.975.000
2000 48 17.009.000
5000 48 33.351.000
مشخصات چاپ مجله خشتی (19x19) گلاسه 170 گرم:
 • سایز کلی مجله 19x19 سانتی متر می باشد
 • برای طراحی و سایز بندی مجله لوگو و سایر نوشته های مهم خود را 7 میلیمتر از اطراف فاصله دهید.
 • برای ارسال فایل های مجله ، کلیه صفحات ( از صفحه 01 الی آخر ) را به صــورت جداگانه و به ترتیب صفحات ارسال نمایید.
 • خدمات صحافی به صورت منگنه ساده ( تخت ) می باشد .
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • چاپ مجله در فرم عمومی عالی بوده و هیچگونه محدودیت رنگ ندارد.
 • قیمت چاپ مجله به تومان می باشند.
 • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
تیراژ تعداد صفحات قیمت
1000 12 3.245.000
2000 12 5.254.000
5000 12 10.842.000
1000 24 6.269.000
2000 24 10.067.000
5000 24 20.582.000
1000 36 9.348.000
2000 36 14.991.000
5000 36 30.598.000
1000 48 12.427.000
2000 48 19.914.000
5000 48 40.614.000